بیانات مقام معظم رهبری: اهمیت نقش خانه‌داری و مادری

بیانات مقام معظم رهبری: اهمیت نقش خانه‌داری و مادری

بیانات رهبری اهمیت خانه ‌داری مادری از سال 1386 تا سال 1391 جمعاوری شده است و در قالب کلیپ به نمایش در آمده است. بیانات…

ادامه مطلب بیانات مقام معظم رهبری: اهمیت نقش خانه‌داری و مادری